23.3.2003 CAC Nitra

Piccolo levriero italiano

Posudzovala /Richter/ Judge: Iveta Vojteková, SK

PSY /males /rüde:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC Ciro Astoša

(Euzebio Gorzowska panorama x Aschlei Astoša)
CH: Tomanová l.
M: Slapničková Věra, CZ

FENY /females /hündin:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse

VN Ajra-Luiza z Mikyho Záhrady

(Honey Jakub King of Ivar x Indra Skarak)
CH: Jarota Miroslav
M: Vaníková Terézia, SK
VN Anna-Doria z Mikyho Záhrady

(Honey Jakub King of Ivar x Indra Skarak)
CH: Jarota Miroslav
M: Balážová Miriam, SK
Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1, CAJC Just Italian King of Ivar

(Peppone vom Pellerschloss x Latoya Ill Piccolo Azzuro)
CH+M: Vaňková Iva, CZ
V2 Piccola Skarak

(Titanic Terentino Skara x Alessandria Bohemia Skara)
CH: Mareš Róbert
M: Reptová Jana, SK
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, BOB Romanzia des Trois Pyramides

(Nomen Nescio du Domain de Chanteloup x Ombre Chinoise des Trois Pyramides)
CH: Juin Jean-Luc
M: Podaná Helena, CZ

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend