23.3.2003 CAC Nitra

Sloughi

Posudzovala /Richter/ Judge: Iveta Vojteková, SK

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, BOB C'Chaibia Bohemia Genao

(X'Ksar des Hammadates de Merzouga x Baraka Bohemia Genao)
CH: Tomešková Jana
M: Vlčková Romana. CZ

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend