26.7.2003 CAC Mladá Boleslav, CZ
Sloughi
Rozhodca /Richter /Judge:  Guniš Miroslav, SK
FENY /females /hündin:
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC, Národný víaz, BOB C'Chaibia Bohemia Genao
  (X'Csar des Hammadates de Merz x Baraka Bohemia Genao)
  ch: Tomešková Jana
  m: Vlčková Romana, CZ

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer