26.7.2003 CAC Mladá Boleslav, CZ
Greyhound
Rozhodca /Richter /Judge Kluzska J. (PL)
PSY /males /rüde:
Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1, CAJC Chamupari Chien Riuna
  (Eikica Simon Says x Honoris Causa Riuna)
  ch: Dufková Radovana
  m: Kulhánková Monika, CZ
V2 Joachym Argument
(Rugged Coast x Antea Sunset)
ch: Jandl P.
m: Rubešová L.
V3 Ato Boldon Grefina
(Texasflower's Alwin x Seans Roller)
  ch: Havlová Jana
m: Braunová Jana, CZ

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC My Camelot President
  (Ch. Gaysyde Christmas Past x My Christmas Wjite Star)
  ch: Sordan Z.
m: Lorencová P.
Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse
V1, CAC All Living Jumping Jet
(Living Split of Lady Bell's Ho x Frigie Riuna)
ch: Procházková Martina
m: Braunová Jana, CZ
Trieda šampiónov /Champions /Chammpionklasse
V1, CAC, Národný víťaz, BOB Ch. Bayan Christmas Decuma
(ICh. Gaysyde Christmas Past x ICh. Aura Decuma) 
ch+m: Lorencová P.
FENY /females /hündin:
Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1, CAC Another Story Modern Miracle
(Sobers Zacchary x Another Story Magic Moment)
ch: Karlsson Y.
m: Sattler S.
V2 Jodie Argument
(Rugged Coast x Ch. Anthea Sunset)
ch:Jandl P.
m: Procházková + Jandl
VD Apokalyptika Zlatý Kárlyt
(Eikica Simon Says x Bona Ford Bohemia)
ch+m: Tyl Karel, CZ
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC Bloomy White Decuma
(ICh. Gaysyde Christmas Past x ICh. Aura Decuma) 
ch: Lorencová P.
m: Šírová J.
Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse
V1 Boogie-Woogie Jumping Jet
ch: Procházková M.
m: Procházková + Jand
Trieda šampiónov /Champions /Chammpionklasse
V1, CAC, Národný víťaz Ch. Bunny X´cellenta decuma
(ICh. Gaysyde Christmas Past x Ch. Aira Decuma)
ch: Lorencová P.
m: Mercantová J. + Lorencová P.
V2, resCAC Ch. Bona Ford Bohemia
(Belford Argument x Cherry Bítls)
ch: Klicman J.
m: Tyl K.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer