26.7.2003 CAC Mladá Boleslav, CZ
Deerhound
Rozhodčí /Richter /Judge: Panuška V.- CZ
PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, Národný víaz, BOB Angel Eye Margodeer
  (Demian from Highlanders Yard x Ahra z Benáteckého Křemene)
  ch: Máderová Zuzana
  m: manželé Bachtíkovi, CZ
VD2 Avery Margodeer
  (Demian from Highlanders Yard x Ahra z Benáteckého Křemene)
  ch: Máderová Zuzana
  m: Soukup V.
FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, Národný víaz Annabelle Mariatex
(Kilbourne Luffa of Oelmuhle x Axeta z Benáteckého Křemene)
ch: Švejdová Marie
m: Trnková Jana, CZ

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer