26.7.2003 CAC Mladá Boleslav, CZ
Barsoi

Rozhodca /Richter /Judge:  Panuška V. - CZ

 

V1, CAC, Národný víťaz - Andrejka Majove

PSY /males /rüde:
Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1, CAJC Galileo Galilei z Bilkmy
(Qint Element Krylov x Djelaika v. Pazjino)
ch: Pařízková M.
m: Sýkorová
V2 Cyrano Balšaja Achota
ch: Šír D.
m: Pánková D.
V4 Gradivo z Bilmy
ch: Pařízková M.
m: Řeřichová M.
V3 Stepun´s Towarisch
ch. Wohrle a Behrbalk
m: MVDr. Vodička P.

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC Monarcha Blanca Barzet
(Charmen Barzet x Haletka Blanca Barzet)
ch: Ing. Šístková H.
m: MVDr. Vodička P.
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC Safír Nijinski Ballet
(Nostradamus Nijinski x Kartinotschka Nijinski)
ch+m: Ing. Burianová L.
V2, resCAC Polongain Griffin
ch:Tuominen M.
m: Zimmelová M.
V3 Fajan ot Soegoi
ch: Droog A.H.J-
m: Rejpal J.
VD Dorsford Romeo
ch: Dorogova S.
m: Polonyova R.
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC, Národný víťaz, BOB, BIG, BOG Alladin Variage Gold
(Ch.Maxime de Nikolaiev x Nastasia Kinski Krylov)
ch + m: Hladíková Z.

FENY /females /hündin:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse:
VN Tigroussia Homierovitch Boldareff
ch: Kojine Victoria
m: Karásková M.
Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
VD1 Terzaika Homierovitch Boldareffchin
ch: Kojine Victoria
m: Karásková M.
VD2 Zaganhar Epyra
ch: Pye Derek + Angie
m: Finková P.

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC Maestra Blanca Barzet
(ICh. Charmen Barzet x Ch. Haletka Blanca Barzet)
ch+m: Ing. Šístková H.
VD Conie Balšaja Achota
ch: Šír D.
m: Šírová J. / Šír D.
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, Národný víťaz JCh. Andrejka Majove Bohemia
(Andrej Tssorny Andrejaschka x Wasa Majove)
ch+m: Veselá M.
V2, resCAC Calypso z Bilmy
(Orwell Krylov x Ivanka Leyton)
ch: Pařízková M.
m: Messner H.
V3 Rhapsodie in Blue Nijinski
ch+m: Ing. Burianová L.
V4 Awai Balšaja Achota
ch: Šír D.
m: Michal petr
V Angara Mischenka
ch: Dvořáková V
m: Ing. Konvička V.
V Monastira Blanca Barzet
ch: Ing. Šístková H.
m: MVDr. Vodička P.
V Janiezka Blanca Barzet
ch: Ing. Šístková H.
m: Ing. Konvička V.
V Altamira Moomoon
ch: Doležalová R.
m: Řeřichová M.
Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse
V1, CAC Djarmila aus dem Zarenreich
(Banjenko Kalinow x Sinajda aus dem Zarenreich)
ch: Klug .
m: MVDr. Vodička P.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer