26.7.2003 CAC Mladá Boleslav, CZ
Azawakh
Rozhodca /Richter /Judge: Holmerová Z. (CZ)
PSY /males /rüde:
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC, Národný víaz, BOB Ahmar Kel-Es-Suf
  (B'Emeker Kel Dahoussahaq x Jaspis of Silverdale)
  ch+m:  Štepánek Petr, CZ

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer