20.7.2003 CAC Košice

Saluki

Rozhodca /Richter /Judge: Bedrich Mészáros, SK

 

V1, CAC, BOB, resBIG - Abia Layla Tall Afar

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CACJ, JuniorBIS

Amir Karim Tall Afar

(Ukhaydir An'am Ala x Aischa Fi-It)

ch+m: Fekiačová Zuzana, SK

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Anis Nadir Tall Afar

(Ukhaydir An'am Ala x Aischa Fi-It)

ch+m: Fekiačová Zuzana, SK

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

---

Wardai del Monte de Haya

 

(Alkama Attar Amir x Naara del Monte)

 

ch: Petrusová Hana

 

m: Krejčí Eva, CZ

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAC, BOB, resBIG

Abia Layla Tall Afar

 

(Ukhaydir An'am Ala x Aischa Fi-It)

 

ch+m: Fekiačová Zuzana, SK

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer