20.7.2003 CAC Košice

Chart polski

Rozhodca /Richter /Judge: Bedrich Mészáros, SK

 

PSY /males /rüde:

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, BOB

Ural Resurgam

 

(Fulutek Cellerimus x Alfa z Bonotnika)

 

ch: Folcik Barbara

 

m: Siery Artur, PL

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer