20.7.2003 CAC Košice

Piccolo levriero italiano

Rozhodca /Richter /Judge: Bedrich Mészáros, SK

 

V1, CAC, BOB - Honey Jakub King of Ivar

PSY /males /rüde:

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, BOB

Honey Jakub King of Ivar

 

(Silenzio el-Saghir x Latoya Il Piccolo Azzuro)

 

ch: Vaňková Iva

 

m: Ivana Marková, SK

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1

Indra Skarak

(Xaver Skara  x Alessandria Bohemia Skara)

ch: Mareš Róbert

m: Vaníková Terézia, SK

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer