20.7.2003 CAC Košice

Barsoi

Rozhodca /Richter /Judge: Bedrich Mészáros, SK

 

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, BOB

Angara Majove Bohemia

 

(Andrej Tssorny Andrejaschka x Wasa Majove)

 

ch: Veselá Marie

 

m: Piačková Zuzana, SK

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer