20.7.2003 CAC Györ, H

Whippet

Rozhodca /Richter /Judge: Korosz András (H)

 

V1, CAC, BOB, 3.BIG - July Plum Brandy

 

PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Lukaházy-Tornádo Odipusz

 

ch: Hegyes Sándor

 

m: Véreb Csilla

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC

Dévaj Hurrikán

 

ch: Szanka Judit

 

m: Mucke Andrea

FENY /females /hündin:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse

VN1

Almansor´s Moneypenny

 

ch: Kiack Joachim

 

m: Mikušová Zuzana, SK

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, BOB, 3.BIG

July Plum Brandy

 

ch: Pavlásková Michaela

 

m: Mikušová Zuzana, SK

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer