14.9.2003 CAC Chorzów, PL

Barsoi

Rozhodca /Richter /Judge: Uto Timonen, FIN

 

V1, CWC, Najlepšia fena - APURVA Bistkupstwo

 

PSY /males /rüde:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CWC, Najlepší pes, BOB

J.Pl.Ch. BIS Multi J.BIS Bilans AMSTERDAM

 

(J.Pl.Ch. UNIKAT UROK Polot & J.Pl.Ch. Pl.Ch SAMA SŁODYCZ Polot)

 

CH: Tomasz Kuszyk (PL)

 

M: Tomasz Kuszyk (PL)

V2

JCh Sk  AVAR Bistkupstwo

(Ch. AVANTURIN & POLLY z Palatinu Moravia)

 

CH: Vojtěch Zapletal (CZ)

 

M: Ludmila Zapletalová (CZ)

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CWC

LV.LT.EST.BALT.RUS.Ch. Cars Ivans AHILL

 

(SIR RASPUTIN von Piroschka & LV.Ch. ARETA)

 

CH: H. Urtane (LV)

 

M: E. Dudele (LV)

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CWC

CECILE Baľšaja Achota

 

(Ch. AVANTURIN & TIARA)

 

CH: Šír Sudan (CZ)

 

M: Agnieszka Figurska (PL)

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CWC, Najlepšia fena

APURVA Bistkupstwo

 

(Ch. AVANTURIN & POLLY z Palatinu Moravia)

 

CH: Vojtěch Zapletal (CZ)

 

M: Ludmila Zapletalová (CZ)

V2

Bilans AWANGARDA

 

(J.Pl.Ch. UNIKAT UROK Polot & J.Pl.Ch. Pl.Ch SAMA SŁODYCZ Polot)

 

CH: Tomasz Kuszyk (PL)

 

M: Tomasz Kuszyk (PL)

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1

LV.LT.EST.BALT.Jun.Ch. LV.LT.EST.RUS.Ch. LV.W’03 LT.W’03 LT.C.W’03 Carskoe Zalotce D’LAZURJ

 

(LV.LT.EST.BALT.BLR.RUS CH. GVIDON Carskoe Zalotce & PRIBAVA)

 

CH: N. Djumajevs & L. & I. Kudrjavcevi (LV)

 

M: L. & I. Kudrjavcevi (LV)

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer