20.-21.9.2003 CAC Brno, CZ
Sloughi
Posudzovala /Richter /Judge : Ubrová Libuše - CZ
PSY /males /rüde:
Trieda mladých /Junior class /Jugendklasse: 1/1
V1,CAJC Talal-Genao de Domus Bohemia
(Phaig de la Cite du Guuerrier x C'Chebket Bohemia Genao)
  CH: Cerruti V.
  M: Křiž G.

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Junior class /Jugendklasse: 1/1
V1,CAJC Tingis-Genao de Domus Bohemia
  (Phaig de la Cite du Guuerrier x C'Chebket Bohemia Genao)
  CH: Cerruti V.
  M: Tomešková J.
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse: 1/1
V1,CAC Djahirah Bohemia Genao
  (Asban Dan al Gamart x Baraka Bohemia Genao)
  CH+M: Tomešková J.
Trieda víťazovWinners /Siegerklasse: 1/1
V1,CAC,NV,BOB Ch. C´Chaibia Bohemia Genao

 

(X´Ksar des Hamadates de Merzouga x Baraka Bohemia Genao)
CH: Tomešková Jana
  M: Vlčková Romana

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /e x cellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend