3.5.2003 CAC Berlin, D

Sloughi

Rozhodca /Richter /Judge: Rudi Brandt, DK

PSY /males /rüde:
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, VDH, BOB

Intissar’s Gazal

O: Yao Schuru-esch-Schams

M: Intissar’s Balquis

ch: K. Schirmer, I

m: K. Herold + D. Siegel

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, VDH

Intissar’s Choukri

O: Intissar’s Azrou

M: Rayua Kaneela de Moreau

K. Schirmer, I

m: K. Herold + D. Siegel

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, VDH, bH

El-Asma Schuru-esch-Schams

O: Ch. Kalim Schuru-esch-Schams

M: Ch. Inschi Schuru-esch-Schams

ch: I. + E. Schritt + Dr. E. Zimmermann

m: Prof. Peter + Heide Friedrich

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, VDH

Jamna Schuru-esch-Schams

O: Chaka Schuru-esch-Schams

M: Tabana Schuru-esch-Schams

ch: E. + I. Schritt/Dr. E. Zimmermann

m: Dorit + Hans Bertram

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer