3.5.2003 CAC Berlin, D

Pharaon hound

Rozhodca /Richter /Judge: Rudi Brandt, DK

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
PSY /males /rüde:

V1, CAC, VDH, BOB

Dojana’s Dahhak Dandini

O: Ch. Tal-Wardija Ahmar Nar

M: Ch. Nofretete Bauneh-Faofi

ch+m: Dorothee Schultz-Janson

V2, ResCAC, ResVDH

Dojana’s Dari Destin 

O: Ch. Tal-Wardija Ahmar Nar

M: Ch. Nofretete Bauneh-Faofi

ch+m: Dorothee Schultz-Janson

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, VDH, bH

Dojana’s Dafra Dalija

O: Ch. Tal-Wardija Ahmar Nar

M: Ch. Nofretete Bauneh-Faofi

ch+m: Dorothee Schultz-Janson

V2, ResCAC, ResVDH

Dojana’s Dija Dinja 

O: Ch. Tal-Wardija Ahmar Nar

M: Ch. Nofretete Bauneh-Faofi

ch+m: Dorothee Schultz-Janson

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer