4.5.2003 CAC Banská Bystrica

Piccolo levriero italiano

 

V1, CAC, Víťaz SK '03, BOB - Honey Jakub King of Ivar

 

Rozhodca /Richter /Judge: Iveta Vojteková, SK
PSY /males /rüde:
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC, Víťaz SK '03, BOB Honey Jakub King of Ivar

(Silenzio el-Saghir x Latoya Il Piccolo Azzuro)
ch: Vaňková Iva
m: Ivana Marková, SK
FENY /females /hündin:
Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse
VN1 Santana Skarak

(Oliver Skara x Alessandria Bohemia Skara)
ch: Mareš Róbert
m: Slivoňová Zuzana, SK
Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1, CAJC, Víťaz mladých SK '03 Piccola Skarak

(Titanic Terentino Skara x Alessandria Bohemia Skara)
ch: Mareš Róbert
m: Reptová Jana, SK
--- Ajra-Luiza z Mikyho Záhrady
  (Honey Jakub King of Ivar x Indra Skarak)
  CH: Jarota Miroslav
  M: Vaníková Terézia, SK
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1 Indra Skarak

(Xaver Skara  x Alessandria Bohemia Skara)
ch: Mareš Róbert
m: Vaníková Terézia, SK

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer