4.5.2003 CAC Banská Bystrica
Azawakh

 

Rozhodca /Richter /Judge: Iveta Vojteková, SK
FENY /females /hündin:
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC, Víťaz SK '03, BOB Aisa Jubatus
  (Gadjari's Shat-ehad x Didiéni Faranda)
  ch: Kubišová Jana
  m: Černá Martina, SK

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer