Barzoj

Fiona Balšaja Achota

Narodená: 22.5.2003
Rodičia: Avanturin x Tiara
Chovateľ: Dušan Šír, CZ

Majiteľ: Fridrichová Drahomíra, Cífer

Ich. Avanturin Ich. Ch. Aldebaran de Nobile Veltrus Eskenazi del Marchese di Rhieti
Ch. Selvaggia di Rocca Barbara
Zadira Dar
Zagadka
Tiara Ch. Bojarin Zlodey Aero z Gwiazdozbioru
Derza
Krushina Lukinichna Luk
Krasa Nenagljadnaja