Deerhound

Boruvka PALUDUZ

Narodený/á:  20.3.2003
Rodičia:  Kilbourne Luffa v.d. Oelmuhle x Alpaka Paluduz
Chovateľ:  Uzlová Pavlína
Majiteľ: Kochmanová Naďa, Pekná 37, Ivanka pri Dunaji