Barzoj

Atlantis ILLIMON

Narodený/á:  28.9.2005
Rodičia: Anry Russkaja Achota x After Mother Silent Enigma
Chovatež:  Monika Melichová

Majitež: Pošvancová Emília, SK