Saluki

Asianne AL ZAHRA

Narodená: 27.7.2009

Rodičia: Volante' Battista x Azira Yrtep

Chovateľ: Pudová Petra, CZ

Majiteľ: Hana Zemánková, http://www.pardalzasuanu.sk