Barzoj

Arwen HALSTATBERG

Narodený/á:  19.3.2004
Rodičia: Osian z Palatinu Moravia x Blondie Artin Slovakia
Chovateľ:  Struhár Rastislav
Majiteľ: Kútny Miroslav, chs ARTIN SLOVAKIA, Bohúňova 22, 949 01  Nitra,mobil: 090521536, e-mail: kutna_m@stonline.sk