Saluki

 

ARSHAN Audree

Narodená: 22.7.2010

Rodičia: ICH., Multi CH., Grand CH. Barqun Ahmaru YRTEP x CH. Erela Naomi HADI el BASHER

Chovateľ:  CHS Arshan - Mgr. Štefan Remák, Bratislava, Slovensko 

Majiteľ: Štefan Remák + Gabika Sajvaldová, www.arshan.sk