Azawakh

Aisa Jubatus

Narodená: 19.10.1999
Rodičia: Gadjari ´n Shat-Ehad x Didiény Faranda
Chovateľ: Kubišová Jana
Majiteľ: Martina Černá, Druhý Hámor 21/3, 053 33 Nálepkovo, tel. 053/4494055, mobil 0910 933 388, carovne.puto@post.sk