Sloughi

Chebkali del Sayad el Gazel

Narodený/á: 22.5.2007

Rodičia: Faraon Ibn Jamil el Djerid x Tiamouna de La Horde D´or

Chovateľ:  Jessie Ayuso, F

Majiteľ: Ing. Monika Dubcová, Nitra

Tituly:

Šampión krásy mladých

Slovenksý šampión krásy