Chart polski

Aura Herbu Weszynos

Narodený/á:  13.4.2013

Rodičia:  Zuch Sopocka Aura X Luna Artybut 

Chovateľ:  Beata Kielar, PL

Majiteľ: Veronika Madžová, SK, Prešov, dryada.vila.stromu@gmail.com http://delenimentum.webnode.sk/