Krása a výkon 2013

Beauty & Performance 2013

 

Na klubovej výstave bude možnosť zakúpiť si klubové suveníry:

šálky, tričká, dáždniky, tašky a všeličo iné.

 

 

Klubová výstava chrtov

Sighthound Club show

10.8.2013 Bratislava

+ uchovňovanie

 

DINNER  PARTY

10.8.2013

po výstave pre všetkých vystavovateľov a návštevníkov!

o 19:00 hod.        12,- EUR /osoba

After show at 19:00

for exhibitors and visitors!

12,- EUR/ person

Všetci ste srdečne vítaní!

All your are very welcome!

 

CACIL, CACT Coursing Grand Prix

11.8.2013 Bratislava

 

 

Klubová výstava chrtov 10.8.2013

Sighthound Club show

KRUH č.1

 

Afghan hound, Saluki, IW, Deerhound, Magyar agar, Podenco ibicenco, pharaoh hound

KRUH č.2

 

PLI, Barzoj, Azawakh, Chart polski, , greyhound, sloughi, whippet, LHW

Posudzovanie bude prebiehať v poradí uvedenom vyššie.

CACIL, CACT Coursing Grand Prix 11.8.2013

 

Tapio Pulkkinen, FIN

Andreja Novak, SLO

Ratmír Mozolák, SK

 

Poriadok pre súťaž Krása a výkon

 

                                         

Tituly /Titles

 

Klubový víťaz 2013 / Club Winner 2013

Klubový víťaz mladých 2013 / Club Junior Winner 2013

Grand Prix Coursingový šampión 2013 / Grand Prix Coursing Champion 2013

Víťaz krása a výkon 2013 / Beauty and Performance Winner 2013

 

Program 10.8.2013:

Schedule 10.8.2013:

7:00 - 9:00

9:30

15:00

19:00

Príjem psov / Presentation

Posudzovanie / Judging

Záverečné súťaže / Main ring competition

Dinner Party

 

Triedy /Classes: 

Baby – 3-6 mesiacov

Babies – 3-6 months old

Dorast – 6-9 mesiacov

Puppies – 6-9 months old

Mladých – 9-18 mesiacov

Juniors – 9-18 months old

Stredná – 15-24 mesiacov

Intermediates – 15-24 months old

Otvorená – od 15 mesiacov

Open – above 15 months old

Pracovná – od 15 mesiacov(Doložiť kópiu prac. certifikátu)

Working – above 15 months old (working certificate)

Šampiónov – od 15 mesiacov (s kópiu šampionátu)

Champions -above 15 months (with champion certificate)

Veteránov – od 8 rokov

Veterans – above 8 years old

Čestná – pre psov s titulom CH, ICh, Klubový a Národný víťaz

Honour – for Ch, Ich, Club winner or National winner

 

 

Záverečné súťaže /Main ring competition:

 

  možnosť prihlásiť sa na výstave /entering also on the show

 

Dieťa a pes /Child and dog

Najlepší pár /Best pair

Najlepšia chov. skupina /Best breeders group

 

                                         

Štartovné /Entry fees:

Za 1. psa + katalóg /Per 1st dog including catalogue

Za 2. psa a každého ďalšieho /Per 2nd and every additional dog

Za triedu šteniat ,dorastu, čestnú, veteránov /Per dog in Baby, Puppy Honour and Veteran  

Naj. pár, Naj. skupina /Best pair, Best group

35,- EUR

30,- EUR

10,- EUR

10,- EUR

Psy prihlasení do tried šteniat, dorastu, čestnej a veteránov sa nepovažujú za prvého psa a zľava z poplatku za 2. a každého ďalšieho psa sa ich netýka.

   

Dogs entered into baby, puppy, honour and veteran classes are not considered to be the first dog and the discount from the charge for the 2nd and each successive dog does not relate to them

 

Súťaže - Najlepší pár, Najlepšia chovateľská skupina

- je možné prihlásiť priamo na výstave!

Slovenská sporitelňa a.s.,  č.účtu 0011468215/0900

 

Názov účtu /Name of account: Klub chovateľov chrtov

IBAN: SK27 0900 0000 0000 1146 8215

BIC (Swift): GIBASKBX

 

Adresa /address: Slovenský klub chovateľov chrtov

Demänovská 48, SK-831 06 Bratislava

tel:/fax: +421 (2) 4488 2962

mail: saluki@saluki.sk

 

Členovia SKChCh majú zľavu na každého prihláseného psa:

3,- € pre 1. a 2. prihláseného psa (neplatí pre triedu šteniat, dorastu, čestnú a veteránov)

 

Parkovanie pre karavány priamo na výstave - 10.-EUR

Parking for caravan on the show place - 10.-EUR

 

Najkrajší pár psov – do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho psa a suku rovnakého plemena, ktoré boli posúdené na  výstave. Hodnotí sa vyrovnanosť páru pri dodržaní požiadaviek na pohlavný výraz.

 

Najlepšia chovateľská skupina – do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť tri psy rovnakého plemena zo svojho chovu, nemusia byť v jeho majetku, ktoré boli posúdené na tej istej výstave. Jedince musia pochádzať z chovateľskej stanice chovateľa z rozličných vrhov, minimálne od dvoch rôznych otcov alebo matiek. Hodnotí sa vyrovnanosť predvedených psov a súk v type, farbe, kvalite atď.

 

Podmienky pre zaradenie psa do triedy pracovnej - pes musí mať Národný pracovný certifikát

 

UCHOVŇOVANIE:

-          bude prebiehať počas výstavy

 

cca od 14:00 – meranie whippetov a talianskych chrtíkov

cca od 15:00 – kontrola chrupu a semenníkov

 

Program uchovňovania môže byť prispôsobený priebehu posudzovania na výstave.

 

 

Miesto konania /Place:

Dostihová dráha Starý háj, Bratislava

Horse race track Starý háj, Bratislava

www.zavodisko.sk

 

Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi.

Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom.

Povinnosťou každého majiteľa psa je upratať exkrementy po svojom psovi !

 

 

Generálny sponzor výstavy:

 

Sponzor výstavy: