22.2.2020 Špeciálna výstava chrtov bez zadávania CAC

Pezinok, kynologická hala

https://www.rsdc.sk/

 

 

UCHOVŇOVANIE

Na tejto výstave budete mať možnosť splniť podmienku na uchovnenie

podľa Chovateľského poriadku §5 odstavec 4.

 

 

Program / Schedule:

08:00-9:30     Príjem psov /Presentation

10:00               Posudzovanie /Judging

14:00               Záverečné súťaže /Main ring competition

 

Kruhy / Rings:

1

KRUH č. 1 /Ring nr. 1 - Nikola Smolič, CRO

 

 

všetky plemená chrtov

 

Triedy /Classes: 

Baby – 3-6 mesiacov

Babies – 3-6 months old

Dorast – 6-9 mesiacov

Puppies – 6-9 months old

Mladých – 9-18 mesiacov

Juniors – 9-18 months old

Stredná – 15-24 mesiacov

Intermediates – 15-24 months old

Otvorená – od 15 mesiacov

Open – above 15 months old

Pracovná – od 15 mesiacov(Doložiť kópiu prac. certifikátu)

Working – above 15 months old (working certificate)

Šampiónov – od 15 mesiacov (s kópiu šampionátu)

Champions -above 15 months (with champion certificate)

Veteránov – od 8 rokov

Veterans – above 8 years old

 

Tituly /Title:

v každej dospelej triede V1 - Karpatský víťaz

v triede mladých V1 - Karpatský víťaz mladých

Víťaz špeciálnej výstavy = Najlepší pes/Najlepšia suka (nastupujú všetky jedince so známkou V1)

BOB - nastupujú Víťazi špeciálnej výstavy

 

Víťaz špeciálnej výstavy bude mať dvojnásobný počet bodov  do tabuľky pre udelenie titulu ŠAMPIÓN SkChCh.

 

Záverečné súťaže /Final competitions:

BIS - 1st, 2nd, 3rd place

JuniorBIS - 1st, 2nd, 3rd place

Baby BIS - 1st, 2nd, 3rd place

Puppy BIS - 1st, 2nd, 3rd place

VeteranBIS - 1st, 2nd, 3rd place

Best couple - 1st, 2nd, 3rd place

Best breeders group - 1st, 2nd, 3rd place

Child and dog

 

Štartovné /Entry fees:

 

Za 1. psa + katalóg /Per 1st dog including catalogue

20,- EUR

Za 2. psa a každého ďalšieho /Per 2nd and every additional dog

15,- EUR

Za triedu veteránov

/Per dog in Veteran

10,- EUR

Za triedu šteniat ,dorastu

/Per dog in Baby, Puppy

10,- EUR

Naj. pár, Naj. skupina /Best pair, Best group

10,- EUR

Dieťa (0-6 rokov) a pes /Child (0-6 years old) and the dog

zadarmo /free

Dieťa (7-15 rokov) a pes /Child (7-15 years old) and the dog

zadarmo /free

DEADLINE: 10.2.2020

 

PRIHLÁŠKA /ENTRY FORM

   Prihlášky posielajte na adresu /Send the entries to:  

   pfinikova@gmail.com  

 

 

Najkrajší pár psov – do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho psa a suku rovnakého plemena, ktoré boli posúdené na  výstave. Hodnotí sa vyrovnanosť páru pri dodržaní požiadaviek na pohlavný výraz.

 

Najlepšia chovateľská skupina – do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť tri psy rovnakého plemena zo svojho chovu, nemusia byť v jeho majetku, ktoré boli posúdené na tej istej výstave. Jedince musia pochádzať z chovateľskej stanice chovateľa z rozličných vrhov, minimálne od dvoch rôznych otcov alebo matiek. Hodnotí sa vyrovnanosť predvedených psov a súk v type, farbe, kvalite atď.

 

Podmienky pre zaradenie psa do triedy pracovnej:

- pes musí mať národný pracovný certifikát

 

UCHOVŇOVANIE

 

bude prebiehať počas výstavy po posúdení v kruhu

 

PRIHLÁŠKA na uchovnenie

Pre každého uchovňovaného psa si vytlačte a vyplňte tlačivo na DNA profil - Tlačivo

 

Vyplnenú prihlášku posielajte na adresu:

quindici.kennel@gmail.com

 

Nezabudnite na všetky prílohy!

 

Uzávierka prihlášok na uchovnenie je 10.2.2020!