25.-26.8.2018 Mojmírovce

 

Sighthound Club Show

Crystal Sighthound Specialty Show

 

2x CAC

 

UCHOVŇOVANIE

 

miesto /place: kaštieľ Mojmírovce

 

http://www.kastielmojmirovce.sk/

 

Denný program / Daily shedule:

08:00-9:30     Príjem psov /Presentation

10:00               Posudzovanie /Judging

14:30               Záverečné súťaže /Main ring competition

 

Kruhy / Rings:

25.8.2018 Sighthound Club Show - CAC

1

KRUH č. 1 /Ring nr. 1 - Daniel Foran, IRE (Donskoi borzois)

 

saluki

barzoj

deerhound

IW

2

KRUH č. 2 /Ring nr. 2 - Dorota Witkowska, PL

 

afghan

PLI

azawakh

chart polski

galgo espaňol

sloughi

LHW

3

KRUH č. 3 /Ring nr. 3 - Felicity Thompson, IRE (Barnesmore whippets)

 

cirneco dell'Etna

greyhound

magyar agar

pharaon hound

whippet

podenco ibicenco

 

26.8.2018 Crystal Sighthound Specialty Show - CAC

1

KRUH č. 1 /Ring nr. 1 -  Daniel Foran, IRE (Donskoi borzois)

 

PLI

whippet

2

KRUH č. 2 /Ring nr. 2 - Dorota Witkowska, PL

 

saluki

barzoj

deerhound

greyhound

magyar agar

3

KRUH č. 3 /Ring nr. 3 - Felicity Thompson, IRE (Barnesmore whippets)

 

afghan

azawakh

chart polski

galgo espaňol

IW

sloughi

LHW

x

Fintorová Ľudmila, SK - 5.FCI - budú posúdení po plemenách v kruhu, ktorý skončí ako prvý

 

Triedy /Classes: 

Baby – 3-6 mesiacov

Babies – 3-6 months old

Dorast – 6-9 mesiacov

Puppies – 6-9 months old

Mladých – 9-18 mesiacov

Juniors – 9-18 months old

Stredná – 15-24 mesiacov

Intermediates – 15-24 months old

Otvorená – od 15 mesiacov

Open – above 15 months old

Pracovná – od 15 mesiacov(Doložiť kópiu prac. certifikátu)

Working – above 15 months old (working certificate)

Šampiónov – od 15 mesiacov (s kópiu šampionátu)

Champions -above 15 months (with champion certificate)

Veteránov – od 8 rokov

Veterans – above 8 years old

Čestná – pre psov s titulom CH, ICh, Klubový a národný víťaz

Honour – for Ch, Ich, Club winner or National winner

 

Tituly /Title:

CAJC, CAC, JuniorBOB, BOB, BOS

Club Winner 2018 (CW 2018)

Club Junior Winner 2018  (CJW2018)

Specialty Winner 2018 (SW2018)

Specialty Junior Winner 2018 (SJW2018)

 

CJW 2017 = CAJC

CW 2018, SW2018 - postupujú CAC jedince z triedy strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov a víťazi triedy čestnej

BOB - postupujú JuniorBOB, CW2018/SW2018 (pes+sučka) a víťazi triedy veteránov

 

Záverečné súťaže /Final competitions:

BIS - 1st, 2nd, 3rd place

JuniorBIS - 1st, 2nd, 3rd place

Baby BIS - 1st, 2nd, 3rd place

Puppy BIS - 1st, 2nd, 3rd place

VeteranBIS - 1st, 2nd, 3rd place

Best couple - 1st, 2nd, 3rd place

Best breeders group - 1st, 2nd, 3rd place

Child and dog

                                         

Štartovné /Entry fees:

25.8.2018

26.8.2018

Za 1. psa + katalóg /Per 1st dog including catalogue

35,- EUR

35,- EUR

Za 2. psa a každého ďalšieho /Per 2nd and every additional dog

30,- EUR

30,- EUR

Za triedu čestnú

/Per dog in Honour class

25,- EUR

25,- EUR

Za triedu šteniat ,dorastu, veteránov

/Per dog in Baby, Puppy, Veteran

15,- EUR

15,- EUR

Naj. pár, Naj. skupina /Best pair, Best group

10,- EUR

10,- EUR

Dieťa (0-6 rokov) a pes /Child (0-6 years old) and the dog

zadarmo /free

Dieťa (7-15 rokov) a pes /Child (7-15 years old) and the dog

zadarmo /free

Psy prihlasení do tried šteniat, dorastu, čestnej a veteránov sa nepovažujú za prvého psa a zľava z poplatku za 2. a každého ďalšieho psa sa ich netýka.

   

Dogs entered into baby, puppy, honour and veteran classes are not considered to be the first dog and the discount from the charge for the 2nd and each successive dog does not relate to them

 

Súťaže - Najlepší pár, Najlepšia chovateľská skupina, Dieťa a pes

- je možné prihlásiť priamo na výstave!

DEADLINE: 15.8.2018

 

Členovia SKChCh majú zľavu na každého prihláseného psa:

3,- € pre 1. a 2. prihláseného psa

 

PRIHLÁŠKA /ENTRY FORM

 

Najkrajší pár psov – do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho psa a suku rovnakého plemena, ktoré boli posúdené na  výstave. Hodnotí sa vyrovnanosť páru pri dodržaní požiadaviek na pohlavný výraz.

 

Najlepšia chovateľská skupina – do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť tri psy rovnakého plemena zo svojho chovu, nemusia byť v jeho majetku, ktoré boli posúdené na tej istej výstave. Jedince musia pochádzať z chovateľskej stanice chovateľa z rozličných vrhov, minimálne od dvoch rôznych otcov alebo matiek. Hodnotí sa vyrovnanosť predvedených psov a súk v type, farbe, kvalite atď.

 

Podmienky pre zaradenie psa do triedy pracovnej:

- pes musí mať národný pracovný certifikát

 

DINNER PARTY

25.8.2018

 

13,- EUR /osoba /person

 

V cene je večera formou švédskych stolov + víno + zábava

The price includes dinner in the form of buffet + vine + disco

 

Počet osôb nahláste mailom na vojtekova@fondbyt.sk.

 

 

UBYTOVANIE /Accommodation

kaštieľ Mojmírovce

 

 

Ďalšie možnosti ubytovania:

 

Ranč Nové sedlo, Cabaj-Čápor - www.rancns.sk

Hotel Thermal, Kesov - www.thermalnitrava.sk

Penzión L, Poľný Kesov - www.megaubytovanie.sk/penzion-l

Privár Pereš, Cabaj-Čápor - www.megaubytovanie.sk/privat-peres

Ubytovňa "Ubytuj sa", Cabaj-Čápor - www.megaubytovanie.sk/ubytovna-ubytujsa

 

 

 

V areáli kaštieľa je možnosť zaparkovať karavan!

Caravans are welcome!

 

15,- EUR/deň /day

 

 

UCHOVŇOVANIE

 

bude prebiehať počas obidvoch výstav

po posúdení v kruhoch

 

PRIHLÁŠKA na uchovnenie

 

Vyplnenú prihlášku posielajte na adresu:

quindici.kennel@gmail.com

 

Nezabudnite na všetky prílohy!

 

Uzávierka prihlášok na uchovnenie je 15.8.2018!