4.11.2016 Špeciálna výstava chrtov

Sighthound Specialty Show

 

UCHOVŇOVANIE

 

PEZINOK - kynologická hala

Drevárska 1649/23, Pezinok

http://rsdc.sk/index.php

 

 

Program / Shedule:

08:00-9:30     Príjem psov /Presentation

10:00               Posudzovanie /Judging

14:30               Záverečné súťaže /Main ring competition

 

Kruhy/ Rings:

KRUH č. 1

Bitte Ahrens Primavera, I

KRUH č. 2

Weron Grzegorz, PL

Afghan

PLI

Greyhound

Whippet

LHW

Saluki

Azawakh

Barzoj

Chart polski

Deerhound

Irish Wolfhound

Magyar agar

Sloughi

All V. FCI

 

Triedy /Classes: 

Baby – 3-6 mesiacov

Babies – 3-6 months old

Dorast – 6-9 mesiacov

Puppies – 6-9 months old

Mladých – 9-18 mesiacov

Juniors – 9-18 months old

Stredná – 15-24 mesiacov

Intermediates – 15-24 months old

Otvorená – od 15 mesiacov

Open – above 15 months old

Pracovná – od 15 mesiacov(Doložiť kópiu prac. certifikátu)

Working – above 15 months old (working certificate)

Šampiónov – od 15 mesiacov (s kópiu šampionátu)

Champions -above 15 months (with champion certificate)

Veteránov – od 8 rokov

Veterans – above 8 years old

Čestná – pre psov s titulom CH, ICh, Klubový a národný víťaz

Honour – for Ch, Ich, Club winner or National winner

 

Tituly /Title:

CAJC, CAC, VŠV 2016, VŠVM 2016, JuniorBOB, BOB, BOS

 

VŠVM 2016 /Víťaz špeciálnej výstavy mladých chrtov 2016 = CAJC

ˇVŠV 2016 /Víťaz špeciálnej výstavy chrtov 2016 - postupujú CAC jedince z triedy strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov a víťazi triedy čestnej

BOB - postupujú JuniorBOB, VŠV 2015 (pes+sučka) a víťazi triedy veteránov

 

Záverečné súťaže /Final competitions:

BIS

JuniorBIS

Baby BIS

Puppy BIS

HonourBIS

VeteranBIS

WorkingBIS

Best couple

Best breeders group

Child and dog

                                         

Štartovné /Entry fees:

Výstava

Show

Za 1. psa + katalóg /Per 1st dog including catalogue

35,- EUR

Za 2. psa a každého ďalšieho /Per 2nd and every additional dog

30,- EUR

Za triedu čestnú

/Per dog in Honour class

25,- EUR

Za triedu šteniat ,dorastu, veteránov

/Per dog in Baby, Puppy, Veteran

15,- EUR

Naj. pár, Naj. skupina /Best pair, Best group

10,- EUR

Dieťa a pes /Child and the dog

zadarmo /free

Psy prihlasení do tried šteniat, dorastu, čestnej a veteránov sa nepovažujú za prvého psa a zľava z poplatku za 2. a každého ďalšieho psa sa ich netýka.

   

Dogs entered into baby, puppy, honour and veteran classes are not considered to be the first dog and the discount from the charge for the 2nd and each successive dog does not relate to them

 

Súťaže - Najlepší pár, Najlepšia chovateľská skupina, Dieťa a pes

- je možné prihlásiť priamo na výstave!

 

účet: SLSP a.s. 0011468215/0900

IBAN  SK27 0900 0000 0000 11468215

Do poznámky uveďte svoje meno kvôli ľahšej identifikácii platby.

DEADLINE: 21.10.2016

 

Členovia SKChCh majú zľavu na každého prihláseného psa:

3,- € pre 1. a 2. prihláseného psa

 

PRIHLÁŠKA /ENTRY FORM

 

Najkrajší pár psov – do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho psa a suku rovnakého plemena, ktoré boli posúdené na  výstave. Hodnotí sa vyrovnanosť páru pri dodržaní požiadaviek na pohlavný výraz.

 

Najlepšia chovateľská skupina – do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť tri psy rovnakého plemena zo svojho chovu, nemusia byť v jeho majetku, ktoré boli posúdené na tej istej výstave. Jedince musia pochádzať z chovateľskej stanice chovateľa z rozličných vrhov, minimálne od dvoch rôznych otcov alebo matiek. Hodnotí sa vyrovnanosť predvedených psov a súk v type, farbe, kvalite atď.

 

Podmienky pre zaradenie psa do triedy pracovnej:

- pes musí mať národný pracovný certifikát

 

UCHOVŇOVANIE

 

bude prebiehať počas špeciálnej výstavy

po posúdení v kruhoch

 

PRIHLÁŠKA na uchovnenie

 

Vyplnenú prihlášku posielajte na adresu:

quindici.kennel@gmail.com

 

Nezabudnite na všetky prílohy!

 

Uzávierka prihlášok na uchovnenie je 21.10.2016 !