Ohľadom informácií o výstave ma môžete kontaktovať na saluki@saluki.sk (Cibulková Zuzana) do 22.7.2012.

Po tomto termíne svoje dotazy smerujte na gandamak@stonline.sk (Vojtek Vlastislav).

Ďakujem.

 

 

FCI CENTRAL EUROPEAN SIGHTHOUND SHOW

11.8.2012

 

Sighthound Club Show 12.8.2012

 

2x CAC

 

Program:

Schedule:

07:00-9:00

09:30

15:00

Príjem psov / Presentation

Posudzovanie / Judging

Záverečné súťaže / Main ring competition

 

UCHOVŇOVANIE

 

bude prebiehať počas víkendu v Topoľčiankach 11. a 12.8.2012.

Uchovňovať sa bude v obidva dni po posúdení v kruhoch.

 

Záujemcovia pošlite prihlášku a potrebné dokumenty pani Slivoňovej na slivonova@stonline.sk

 

cca od 14:00 – meranie whippetov a talianskych chrtíkov

cca od 15:00 – kontrola chrupu a semenníkov

Program uchovňovania môže byť prispôsobený priebehu posudzovania na výstave.

 

 

Miesto konania výstavy /Show place:

Zámok Topoľčianky
Parková 1, 951 93 Topoľčianky

48° 25' 17" N
18° 24' 50" E

 

Tituly:

Titles:

Stredoeurópsky víťaz 2012
Stredoeurópsky víťaz mladých 2012

Stredoeurópsky víťaz veteránov 2012


Klubový víťaz SKCHCH 2012
Klubový víťaz mladých SKCHCH 2012

Central European Winner´12
Central European Junior Winner´12

Central European Veteran Winner´12


Slovak Sighthound Club Winner´12
Slovak Sighthound Club Junior Winner´12

 

FCI CENTRAL EUROPEAN SIGHTHOUND SHOW:

CESJW 2012 - Central European Sighthound Junior Winner 2012

CESW 2012 - Central European Sighthound Winner 2012

CESVW 2012 - Central European Sighthound Veteran winner 2012

 

Sighthound Club Show:

KVM 2012 - Club Junior Winner 2012

KV 2012 - Club Winner 2012

 

Rozhodcovia / Judges:

11.8.2012 – Sobota - Stredoeurópska výstava chrtov

11.8.2012 - Saturday - Central European Sighthound Show

Geir Kristiansen, NOR:

Afghan hound, Saluki, Sloughi, PLI, Chart polski, Cirneco dell´Etna, Magyar Agar

Tamás Jakkel, HU:

Azawakh, Barzoj, Deerhound, Greyhound, Pharaoh hound, Podenco Ibicenco, Podengo Portugues

Yolanda Magal Nagel, ISR:

IW, Whippet, LHW

 

12.8.2012 – Nedeľa - Klubová výstava chrtov SKCHCH

12.8.2012 - Sunday - Slovak Sighthound Club Show

Tamás Jakkel, HU:

Afghan hound, Saluki, Sloughi, LHW, Chart polski

Yolanda Magal Nagel, ISR:

Azawakh, Barzoj, PLI, Magyar Agar, Cirneco dell´ Etna

Geir Kristiansen, NOR:

Deerhound, Greyhound, IW, Pharaoh hound, Magyar Agar, Podenco Ibicenco, Podengo Portugues, Whippet

 

Triedy /Classes: 

Baby – 3-6 mesiacov

Babies – 3-6 months old

Dorast – 6-9 mesiacov

Puppies – 6-9 months old

Mladých – 9-18 mesiacov

Juniors – 9-18 months old

Stredná – 15-24 mesiacov

Intermediates – 15-24 months old

Otvorená – od 15 mesiacov

Open – above 15 months old

Pracovná – od 15 mesiacov(Doložiť kópiu prac. certifikátu)

Working – above 15 months old (working certificate)

Šampiónov – od 15 mesiacov (s kópiu šampionátu)

Champions -above 15 months (with champion certificate)

Veteránov – od 8 rokov

Veterans – above 8 years old

Čestná – pre psov s titulom CH, ICh, Klubový a národný víťaz

Honour – for Ch, Ich, Club winner or National winner

                                         

Štartovné na jednu výstavu  /Entry fees for one show:

Za 1. psa + katalóg /Per 1st dog including catalogue

Za 2. psa a každého ďalšieho /Per 2nd and every additional dog

Za triedu šteniat ,dorastu, čestnú, veteránov /Per dog in Baby, Puppy Honour and Veteran  

Naj. pár, Naj. skupina /Best pair, Best group

Dieťa a pes /Child and the dog

35,- EUR

30,- EUR

10,- EUR

10,- EUR

Psy prihlasení do tried šteniat, dorastu, čestnej a veteránov sa nepovažujú za prvého psa a zľava z poplatku za 2. a každého ďalšieho psa sa ich netýka.

   

Dogs entered into baby, puppy, honour and veteran classes are not considered to be the first dog and the discount from the charge for the 2nd and each successive dog does not relate to them

 

Súťaže - Najlepší pár, Najlepšia chovateľská skupina, Dieťa a pes

- je možné prihlásiť priamo na výstave!

 

Členovia SKChCh majú zľavu na každého prihláseného psa:

3,- € pre 1. a 2. prihláseného psa

 

Najkrajší pár psov – do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho psa a suku rovnakého plemena, ktoré boli posúdené na  výstave. Hodnotí sa vyrovnanosť páru pri dodržaní požiadaviek na pohlavný výraz.

 

Najlepšia chovateľská skupina – do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť tri psy rovnakého plemena zo svojho chovu, nemusia byť v jeho majetku, ktoré boli posúdené na tej istej výstave. Jedince musia pochádzať z chovateľskej stanice chovateľa z rozličných vrhov, minimálne od dvoch rôznych otcov alebo matiek. Hodnotí sa vyrovnanosť predvedených psov a súk v type, farbe, kvalite atď.

 

Podmienky pre zaradenie psa do triedy pracovnej:

- na Stredoeurópsku výstavu chrtov - pes musí mať Medzinárodný pracovný certifikát

- na Klubovú výstavu - pes musí mať Národný pracovný certifikát

 

Spoločný večer /Dinner party:

Spoločný večer chrtárov v sobotu s podávaním spoločnej slávnostnej večere 

                                                                        /cena za 1 osobu                  15,- EUR

 

Dinner party with good food on the show ground on Saturday evening

                                                                        /price for 1 person                 15,- EUR

 

PRIHLÁŠKA / Entry form

 

www.zamoktopolcianky.sk

 

Parking /Parkovanie:

V areály zámku pre karavany: 3 dni (piatok - nedeľa)                                             10,- EUR

Počet miest pre karavany je obmedzený.

Caravans can park inside the castle garden for 3 days (Friday - Sunday)              10,- EUR
Parking places are limited.

 

Ubytovanie /Accommodation:

Priamo v Zámku Topolčianky – zabezpečuje SKChCh, je nutné sa vopred dohodnúť s p.Vojtekom (gandamak@stonline.sk, tel: 0917 874 112), kapacita je obmedzená

 

Gazdovský hostinec, Hlavná 81, www.gazdovsky.com,  tel.: +421 37 630 10 47

 

Hotel Národný dom, Hlavná 122, tel. 421/37/6301401-4, www.hotelnd.sk, ppand@ppa.sk

 

TURISTICKÁ UBYTOVŇA TATRAN, Športová 17, tatrantopolcianky@gmail.com  

tel: 421/37/630 12 30

 

 

Je tu pre chrtárov nová súťaž!


      Po vzore Európskej výstavy chrtov, ktorá sa teší popularite, je tu pre oblasť strednej Európy súťaž, ktorá by mala viac spopularizovať chrtov v tomto regióne.

      Vzniklo Združenie chovateľských klubov, ktoré zastrešuje 5 štátov strednej Európy – Slovensko, Českú republiku, Poľsko, Maďarsko a Rakúsko. V združení majú zastúpenie chovateľské kluby, ktoré zastrešujú všetky plemená chrtov a psy, ktoré pôvodne patrili do X. FCI skupiny, ale neskôr boli preradené do V. skupiny, a to faraónsky pes, portugalský a ibizský podenco a Cirneco dell´Etna.

      Nultý ročník zorganizoval náš chovateľský klub SKCHCH v roku 2010 v areáli kaštieľa Topoľčianky. O tento typ výstavy bol záujem, čo nás podporilo k založeniu Združenia chovateľských klubov na zviditeľnenie a významnejšie spopularizovanie plemien chrtov v centrálnej Európe. V auguste sa konala ustanovujúca zakladajúca schôdza, na ktorej boli dohodnuté a odsúhlasené stanovy združenia a pravidlá, ktoré sa stali podkladom k ďalšiemu úspešnému organizovaniu nasledujúcich ročníkov tejto súťaže.
      Som veľmi rád, že zo strany chovateľských klubov všetkých zúčastnených štátov bol jednoznačný záujem. Na zakladajúcej schôdzi sa zúčastnili aj predstavitelia kynologických jednôt z Čiech za ČMKU p. Široký a zo Slovenska za SKJ p. Štefik, čím bola daná určitá vážnosť celej súťaži. Central European Sighthound Show prajem veľa úspechov v podobe prihlásených chrtov, a želám úspech poslaniu, za akým sa táto súťaž zorganizovala.

Vlastislav Vojtek
predseda združenia

Central European Sighthound show. A new competition for sighthound lovers!


      After the example of the Eurosighthound show that became very popular through Europe, here comes a new competition, the Central European Sighthound Show! Created for the Central European countries in order to increase the popularity of sigthounds in this region.

      A new Association of breeders clubs has been established. Composed by 5 Central European countries: Slovakia, Czech Republic, Poland, Hungary and Austria. These countries are represented by their respective breeders clubs with all the sighthound breeds including the breeds that were moved to FCI group V (Pharaoh hound, Podencos and Cirneco dell´ Etna).

      The first unofficial show was organised by our club SKCHCH in 2010 in the gardens of the mansion Topolčianky. We found a great interest in this event. That is why we came with the idea of creating this new show. The foundation meeting was held in August where we agreed on all terms and conditions about the organisation of this show.

      I am very glad that there was a clear interest of the sighthound kennel clubs of all participating countries. The foundation meeting was attended also by the Chairman of the ČMKU Mr. Široký and the president of the Slovak Kennel Club Mr. Štefík who was representing the FCI, which added even more seriousness to this event.  I wish a lot of success to the Central European show, a lot of registered dogs as well as the fulfilment of the purpose of the organization of this exhibition.

Vlastislav Vojtek
President of the Association

Členovia združenia /Members of the Association:

 

Slovenský klub chovateľov chrtov, SK

 

Klub chovatelů chrtů, Praha, CZ

 


Klub charta v Polsce, Czestochowa, PL

 

OKWZR, A

 

Hungaria Agar Klub, H