Špeciálna výstava chrtov

Sighthound specialty show

30.11.2012 NITRA

 

 

s/with DUOCACIB Nitra

1.12.2012 CACIB Nitra

2.12.2012 CACIB Nitra

www.nitracacib.sk

 

 

Program 30.11.2012:

Schedule 30.11.2012:

9:00

10:00

15:00

Príjem psov / Presentation

Posudzovanie / Judging

Záverečné súťaže / Main ring competition

 

Rozhodcovia / Judges:

Špeciálna výstava chrtov

Sighthound specialty show

30.11.2012 NITRA

Martin Baskaran, ESP

Azawakh, Barzoj, Deer, Grey, PLI, Whippet, Cirneco dell’ Etna, Podenco ibicenco, Pharaon hound

Lotte Jorgenssen, DK

Afghan, IW, Saluki, Sloughi, Galgo, Magyar agar, Chart polski

 

1.12.2012 CACIB Nitra

Lotte Jorgenssen, DK

AZAWAKH, BARZOI, DEERHOUND, GREYHOUND, PICCOLO LEVRIERO ITALIANO, WHIPPET

Martin Baskaran, ESP

ostatné /others X.FCI

Malgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska, PL

PHARAOH HOUND, PODENGO PORTUGES

 

2.12.2012 CACIB Nitra

Vlastislav Vojtek, SK

AZAWAKH, BARZOI, DEERHOUND, GREYHOUND, PICCOLO LEVRIERO ITALIANO, WHIPPET

Michaela Pavlásková, SK

ostatné /others X.FCI

Zdenka Jílková, CZ

PHARAOH HOUND, PODENGO PORTUGES

 

Triedy /Classes: 

Baby – 3-6 mesiacov

Babies – 3-6 months old

Dorast – 6-9 mesiacov

Puppies – 6-9 months old

Mladých – 9-18 mesiacov

Juniors – 9-18 months old

Stredná – 15-24 mesiacov

Intermediates – 15-24 months old

Otvorená – od 15 mesiacov

Open – above 15 months old

Pracovná – od 15 mesiacov(Doložiť kópiu prac. certifikátu)

Working – above 15 months old (working certificate)

Šampiónov – od 15 mesiacov (s kópiu šampionátu)

Champions -above 15 months (with champion certificate)

Veteránov – od 8 rokov

Veterans – above 8 years old

Čestná – pre psov s titulom CH, ICh, Klubový a Národný víťaz

Honour – for Ch, Ich, Club winner or National winner

                                         

Štartovné /Entry fees:

Uzávierka 15.11.2012

Za 1. psa + katalóg /Per 1st dog including catalogue

Za 2. psa a každého ďalšieho /Per 2nd and every additional dog

Za triedu šteniat ,dorastu, čestnú, veteránov /Per dog in Baby, Puppy Honour and Veteran  

Naj. pár, Naj. skupina /Best pair, Best group

30,- EUR

25,- EUR

10,- EUR

10,- EUR

Psy prihlasení do tried šteniat, dorastu, čestnej a veteránov sa nepovažujú za prvého psa a zľava z poplatku za 2. a každého ďalšieho psa sa ich netýka.

   

Dogs entered into baby, puppy, honour and veteran classes are not considered to be the first dog and the discount from the charge for the 2nd and each successive dog does not relate to them

 

Súťaže - Najlepší pár, Najlepšia chovateľská skupina

- je možné prihlásiť priamo na výstave!

Slovenská sporitelňa a.s.,  č.účtu 0011468215/0900

 

Názov účtu /Name of account: Klub chovateľov chrtov

IBAN: SK27 0900 0000 0000 1146 8215

BIC (Swift): GIBASKBX

 

Adresa /address: Slovenský klub chovateľov chrtov

Demänovská 48, SK-831 06 Bratislava

tel:/fax: +421 (2) 4488 2962

 

Členovia SKChCh majú zľavu na každého prihláseného psa:

3,- € pre 1. a 2. prihláseného psa (neplatí pre triedu šteniat, dorastu, čestnú a veteránov)

 

Najkrajší pár psov – do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho psa a suku rovnakého plemena, ktoré boli posúdené na  výstave. Hodnotí sa vyrovnanosť páru pri dodržaní požiadaviek na pohlavný výraz.

 

Najlepšia chovateľská skupina – do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť tri psy rovnakého plemena zo svojho chovu, nemusia byť v jeho majetku, ktoré boli posúdené na tej istej výstave. Jedince musia pochádzať z chovateľskej stanice chovateľa z rozličných vrhov, minimálne od dvoch rôznych otcov alebo matiek. Hodnotí sa vyrovnanosť predvedených psov a súk v type, farbe, kvalite atď.

 

Podmienky pre zaradenie psa do triedy pracovnej - pes musí mať Národný pracovný certifikát

 

PRIHLÁŠKA / Entry form

 

 

 

www.nitracacib.sk