TOP 10 - podmienky súťaže:

                    Každoročne budeme vyhodnocovať úspešnosť jedincov na slovenských výstavách. Do rebríčka sa počítajú len psy členov slovenského KCHCH. Vyhodnotenie bude uverejňované v spravodaji a aj na internete.

Bodujú sa všetky výstavy na Slovensku, ktorých sa pes zúčastnil v roku, podľa nasledovnej tabuľky:

 

Počet psov v triede

V1

V2

V3

V4

 do 4

3

1

-

-

 5-9

5

3

2

1

 10-14

7

5

4

3

 15 a viac

9

7

6

5

Tituly:

 CACIB

30 bodov

 resCACIB

25 bodov

 CAC

20 bodov

 resCAC

10 bodov

 CAJC

20 bodov

 Najlepší pes/suka

15 bodov

 BOB

5  bodov