Šampión SKCHCH

 

Podmienky pre udelenie:

Body pre udelenie titulu Šampión KCHCH môžu byť získavané po neobmedzene dlhú dobu, najmenej však počas 2 výstavných sezón. Počas celej doby musí byť majiteľ psa riadnym členom KCHCH (so zaplateným členským poplatkom). Body z výstav počas doby, keď majiteľ psa nie je členom KCHCH, sa nezapočítavajú. Je bezpodmienečne nutné získať body z výstavy usporadanej klubom. Body sa započítavajú len z tried dospelých psov – strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov, víťazov, čestnej, veteránov. Je potrebné dosiahnuť hranicu 300 bodov!

 

 Body možno získať na výstavách:

 

Bodové hodnotenie výstav:

 

Klubová výstava KCHCH

V1

4

V2

3

V3

2

V4

1

CAC

5

resCAC

3

KV

10

BOB

10

BOS

5

 

Národné a ostatné výstavy so zadávaním CAC

V1

4

V2

3

V3

2

V4

1

CAC

5

resCAC

3

Národný víťaz

Víťaz Slovenska

Grand Prix Winner

Derby Winner

Víťaz špeciálnej výstavy

Víťaz SEVCH

FCI EuroSighthounds Winner

6

BOB

10

BOS

5

 

Medzinárodné výstavy doma a v zahraničí

V1

5

V2

4

V3

3

V4

2

CAC

5

resCAC

3

CACIB

10

resCACIB

6

BOB

6

BOS

3

  

Európske, Svetové, Crufts

V1

7

V2

6

V3

5

V4

4

V

2

CAC

7

resCAC

5

CACIB

12

resCACIB

8

BOB

10

BOS

5

 

Umiestnenie v BIG a BIS

BIG

10

resBIG

8

III.BIG

6

IV.BIG

4

V.BIG

2

BIS

15

resBIS

10

III.BIS

5

 

Získané body je potrebné doložiť kópiou posudkového listu z každej výstavy. Majiteľ psa, ktorý žiada o udelenie titulu Šampión SKCHCH pre svojho psa, musí predložiť výsledky už spracované podľa príkladu:

 

Výstava

Hodnotenie

Body

Body spolu

30.5.04 CACIB Nitra

V1,CAC, resCACIB

5+5+6

16

6.11.04 KV Nitra

V1, CAC, KV, BOB

4+5+10+10

29

12.12.04 CACIB Brusel

V3

3

3

.....A tak ďalej ďalšie výstavy.....

 

 

Spolu:

303 bodov

 

Zoznam spolu s kópiami posudkov posielajte na adresu:

Mgr. Adriana Vaneková, Košúty 458, 925 09

of_silken_grace@yahoo.com

 

Podklady zasielajte obyčajnou poštou, nie doporučene a nie mailom!

Mailový kontakt slúži len na poskytovanie informácií.

 

Výbor na najbližšej schôdzi výsledky prejedná a schváli udelenie titulu danému jedincovi.

 

Titul sa zapisuje do Preukazu o pôvode. Diplomy a poháre budú odovzdané na najbližšej klubovej akcii.