ADRESA:

Slovenský klub chovateľov chrtov

Demänovská 48, 831 06 Bratislava - Rača

IČO: 42 136 032

DIČ: 2022733658

mail: gandamak1@gmail.com

tel./fax: 0917 874 112 Vojtek Vlastislav, 0918 362 054 Vojteková Iveta

účet: SLSP a.s. 0011468215/0900

IBAN  SK27 0900 0000 0000 1146 8215

BIC   GIBASKBX

 

Prihláška do klubu - DOC

Oboznámenie dotknutých osôb s podmienkami spracovania osobných údajov

 

POPLATKY:

Zápisné

7 €

(nový člen)

Členský príspevok

20 € / 1 rok

(splatný každý rok do 31.1.daného roka)

 

 

 

 

Pre členov klubu

Pre nečlenov klubu

Uchovnenie (splatné najneskôr na mieste bonitácie)

10 €

50 €

Vystavenie krycieho povolenia

0 €

20 €

Kontrola vrhu

50 €

100 €

Uzavretie „Zmluvy o poskytovaní

chovateľského servisu pre nečlena“

---

5€

DNA profil (Tlačivo)

35  €

35  €

DNA profil pre zahraničného psa (Tlačivo)

35  €

35  €

Informácia k akceptácii DNA profilu robeného iným laboratóriom:

Pre medzinárodnú kooperáciu, výmenu informácií a genetických profilov medzi laboratóriami bol medzinárodným konzorciom ISAG  (International Society of Animal Genetics) vytvorený panel vysoko variabilných genetických markerov. Overenie pôvodu a identity psov sa uskutočňuje vyšetrením variability v nasledovných 19 DNA markeroch AHTk211, CXX279, REN169018, INU055, REN54P11, INRA21, AHT137, REN169D01, AHTh260, AHTk253, INU005, INU030, FH2848, AHT121, FH2054, REN162C04, AHThl71, REN247M23 a amelogenin. V prípade, že je zviera vyšetrené  na DNA profil inými ako horeuvedenými markermi, nie je možné jeho profil porovnať s rodičmi v laboratóriach, ktoré sú členmi ISAG.

The International Society of Animal Genetics - ISAG has chosen highly informative microsatellites AHTk211, CXX279,REN169018, INU055, REN54P11, INRA21, AHT137, REN169D01, AHTh260, AHTk253,INU005, INU030, FH2848, AHT121, FH2054, REN162C04, AHThl71, REN247M23 and amelogenin to enable unambiguous identification of individual animals. In case, the animal is analyzed for the DNA profile by the other markers  (ISAG markers are not used), this DNA profile is unsuccessfull for routine parentage verification in ISAG laboratories.

 

DOKUMENTY:

Stanovy SKCHCH, ZMLUVA o poskytovaní chovateľského servisu pre nečlenov

Výbor klubu

Výstavný poriadok FCI

Výstavný poriadok SKJ

 

Tituly SKJ:

TOP chrt - PODMIENKY 2021 TABUĽKA na body pre rok 2021

Vyhodnotie 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

 

Šampión SKChCh

- podmienky platné od 1.5.2022

- podmienky platné dp 30.4.2022

- zoznam šampiónov SKChCh

 

Krása a výkon - poriadok pre udelenie titulu

 

Kódex výstavných rozhodcov FCI

FCI Medzinárodná chovateľská stratégia

 

 

 

Zápisnica zo schôdze výboru 11.12.2014

Zápisnica zo schôdze výboru 20.11.2014

Zápisnica zo schôdze výboru 30.09.2014

Zápisnica zo schôdze výboru 22.07.2014

Zápisnica zo schôdze výboru 26.06.2014

Zápisnica z členskej schôdze 15.03.2014

Zápisnica zo schôdze výboru 03.02.2014

Zápisnica zo schôdze výboru 13.11.2013

Zápisnica zo schôdze výboru 24.09.2013

Zápisnica zo schôdze výboru 06.08.2013

Zápisnica zo schôdze výboru 15.07.2013

Zápisnica zo schôdze výboru 02.07.2013

Zápisnica zo schôdze výboru 14.05.2013

Zápisnica zo schôdze výboru 25.03.2013

Zápisnica z členskej schôdze 9.3.2013 + galéria

Zápisnica zo schôdze výboru 31.01.2013

Zápisnica zo schôdze výboru 16.11.2012

Zápisnica zo schôdze výboru 18.09.2012

Zápisnica zo schôdze výboru 11.07.2012

Zápisnica zo schôdze výboru 11.06.2012

Zápisnica z členskej schôdze 14.04.2012

Zápisnica zo schôdze výboru 14.02.2012

Zápisnica zo schôdze výboru 27.10.2011

Zápisnica zo schôdze výboru 27.07.2011

Zápisnica zo schôdze výboru 08.06.2011

Zápisnica zo schôdze výboru 05.05.2011

Zápisnica z členskej schôdze zo 16.4.2011 - galéria

Zápisnica zo schôdze výboru 06.04.2011

Zápisnica zo schôdze výboru 09.02.2011

Zápisnica zo schôdze výboru 11.11.2010

Zápisnica zo schôdze výboru 08.09.2010

Zápisnica zo schôdze výboru 15.06.2010

Zápisnica zo schôdze výboru 08.04.2010

Zápisnica z členskej schôdze  20.03.2010

Zápisnica zo schôdze výboru 03.03.2010

Zápisnica zo schôdze výboru 13.01.2010

Zápisnica z členskej schôdze 14.11.2009

Zápisnica zo schôdze výboru 12.11.2009

Zápisnica zo schôdze výboru 12.09.2009

Zápisnica zo schôdze výboru 11.06.2009

Zápisnica zo schôdze výboru 27.05.2009

Zápisnica zo schôdze výboru 22.04.2009

Zápisnica zo schôdze výboru 29.01.2009

Zápisnica zo schôdze výboru 20.11.2008

Zápisnica zo schôdze výboru 27.08.2008

Zápisnica zo schôdze výboru 16.07.2008

Zápisnica zo schôdze výboru 09.04.2008

Zápisnica zo schôdze výboru 18.04.2007

Zápisnica z členskej schôdze KChCh 3.2.2007 v Bratislave

Zápisnica zo zasadnutia výboru KCHCH 11.1.2007

Zápisnica zo zasadnutia výboru KCHCH 7.3.2006

Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze 25. 1. 2004 v Trenčíne

Zápisnica z výročnej členskej schôdze 17.4.2003 v Bratislave

 

 

 

Správa o chovateľskej činnosti v 2002

Správa o chovateľskej činnosti v 2003

 

 

Z klubovej kroniky: