dostihy "O pohár Žitného ostrova"

26.júla 1980

 

     Hoci naše dostihy boli prvé v oblasti Žitného ostrova a hoci boli len propagačné, účasť bola veľmi pekná.

     Okrem priateľov chrtárov zo Slovenska, Moravy a Čiech, prišli aj priatelia z Maďarska a Rakúska so svojimi psami.

 

 

 

 

     Naše dostihy mali ohlas aj v tlači:

 

 

     Naši priatelia, chrtári z Moravy, sa nielen zúčastnili na dostihoch so svojimi psami, ale pomáhali a nám aj pri príprave a organizácii celej akcie.

     Keď sme sa potom dobre zabavili pri opekaní prasiatka, bola to zaslúžená odmena pre nás všetkých.