CHOVNÉ JEDINCE /stud dogs

Saluki

Chovní PSI
Arshan Alexis uchovnený: 12.8.2012
  Narodený: 22.7.2010, SPKP 102
  Farba:  
  Výška:  
  Chrup: plnochrupý, nožnicový zhryz
  Iné:  
  Rodičia: Barqun Ahmaru YRTEP  x Erela Naomi HADI el BASHER
  Chovateľ: Remák Štefan
  Majiteľ: Zuzana Rihayová
         
Arshan Ansel uchovnený: 12.8.2012
  Narodený: 22.7.2010, SPKP 103
  Farba:  
  Výška:  
  Chrup: plnochrupý, nožnicový zhryz
  Iné:  
  Rodičia: Barqun Ahmaru YRTEP  x Erela Naomi HADI el BASHER
  Chovateľ: Remák Štefan
  Majiteľ: Štefan Remák a Tné Gautier Krisztina
         
Badar Al-najir uchovnený: 21.2.2015
  Narodený: 19.4.2011, SPKP 122
  Farba:  
  Výška:  
  Chrup: Plnochrupý, nožnicový zhryz
  Iné:  
  Rodičia:  
  Chovateľ: Barkocziovi
  Majiteľ: Mikuláš Kevély
         
Dallat Tall Afar uchovnený: 12.8.2012
  Narodený: 8.12.2010  SPKP 117
  Farba:  
  Výška:  
  Chrup: plnochrupý, nožnicový zhryz
  Iné:  
  Rodičia: Dabka's Italy x Bahiya Tall Afar
  Chovateľ: Cibulková Zuzana
  Majiteľ: Cibulková Zuzana
         
Chovné FENY
Ala´Al Din Artemis uchovnená: 21.2.2015
  Narodený: 20.3.2012, SPKP
  Farba:  
  Výška:  
  Chrup: Plnochrupá, nožnicový zhryz
  Iné:  
  Rodičia:  
  Chovateľ:  
  Majiteľ: Veronika Madžová
         
Arshan Amber uchovnená: 12.8.2012
  Narodený: 22.7.2010, SPKP 107
  Farba:  
  Výška:  
  Chrup: plnochrupá, nožnicový zhryz
  Iné:  
  Rodičia: Barqun Ahmaru Yrtep x Erela Naomi Hadi el Basher
  Chovateľ: Štefan Remák
  Majiteľ: manž. Remákovci, Medvedovej 19, 851 04 Bratislava, www.salukis.sk
         
Arshan Audree uchovnená: 29.11.2013
  Narodený: 22.7.2010, SPKP 109
  Farba:  
  Výška:  
  Chrup: Nožnicový zhryz, plnochrupá
  Iné: Dobrý formát
  Rodičia: Barqun Ahmaru Yrtep x Erela Naomi Hadi el Basher
  Chovateľ: Štefan Remák
  Majiteľ: Remák Štefan a G. Sajvaldová
         
Arshan Bel Blanc uchovnená: 18.11.2017
  Narodený: 19.6.2012, SPKP 141
  Farba:  
  Výška:  
  Chrup: Nožnicový zhryz, plnochrupá
  Iné: Veľmi úzka predná fronta, francúzsky postoj, strmšia lopatka
  Rodičia:  
  Chovateľ: Štefan Remák
  Majiteľ: Alena Fajerová
         
Asali Aurum Bohemia uchovnená: 21.2.2015
  Narodený: 12.10.2012, SPKP 150
  Farba:  
  Výška:  
  Chrup: Plnochrupá, nožnicový zhryz
  Iné:  
  Rodičia:  
  Chovateľ: Epsteinová Daniela
  Majiteľ: Milada a Ľudovít Jamrichoví
         
Carmene Yrtep uchovnená: 10.8.2013
  Narodená: 4.7.2010, SPKP 116
  Farba:  
  Výška:  
  Chrup: Nožnicový zhryz, plnochrupá
  Iné:  
  Rodičia: Lorrequer Kamal Will al Quadar x Bassira Yrtep
  Chovateľ: Kučerová Petra, CZ
  Majiteľ: Peter Krajčovič
         
CELIORA Lux Essenia uchovnená: 13.8.2016
  Narodená: 20.5.2014, SPKP : 178
  Farba:  
  Výška:  
  Chrup: plnochrupá, nožnicový zhryz
  Iné:  
  Rodičia:  
  Chovateľ: Ivana Graczer
  Majiteľ: Valéria Miertušová
         
Coppélia al-Quadar uchovnená: 28.6.2015
  Narodená: 27.6.2012, SPKP 148
  Farba:  
  Výška:  
  Chrup: plnochrupá, nožnicový zhryz, dobrý typ
  Iné:  
  Rodičia: Furat ter Dolen x Bassira Yrtep
  Chovateľ: Šiklová Veronika
  Majiteľ: Cibulková Zuzana, www.saluki.sk
         
Enam Tall Afar uchovnená: 14.11.2015
  Narodená: 26.11.2013, SPKP 161
  Farba:  
  Výška:  
  Chrup: plnochrupá, voľný nožnicový zhryz
  Iné:  
  Rodičia: Dallat Tall Afar x Kehail Princess Firiel
  Chovateľ: Cibulková Zuzana
  Majiteľ: Barbora Čolovičková
         
Elani Tall Afar uchovnená: 4.11.2016
  Narodená: 26.11.2013, SPKP 160
  Farba:  
  Výška:  
  Chrup: plnochrupá, nožnicový zhryz
  Iné:  
  Rodičia: Dallat Tall Afar x Kehail Princess Firiel
  Chovateľ: Cibulková Zuzana
  Majiteľ: Cibulková Zuzana
         
E´Saphira Tall Afar uchovnená: 14.11.2015
  Narodená: 26.11.2013, SPKP 163
  Farba:  
  Výška:  
  Chrup: plnochrupá, nožnicový zhryz 
  Iné:  
  Rodičia: Dallat Tall Afar x Kehail Princess Firiel
  Chovateľ: Cibulková Zuzana
  Majiteľ: Cibulková Zuzana, www.saluki.sk
         
Fairytale Tall Afar uchovnená: 13.8.2016
  Narodená: 4.4.2014, SPKP 170
  Farba:  
  Výška:  
  Chrup: plnochrupá, nožnicový zhryz
  Iné:  
  Rodičia: Zabarre Showhunters Zahir x Chirin Tall Afar
  Chovateľ: Cibulková Zuzana
  Majiteľ: Cibulková Zuzana
         
Latika Pardál z Asuanu uchovnená: 14.11.2015
  Narodená: 20.11.2013, SPKP 156
  Farba:  
  Výška:  
  Chrup: plnochrupá, nožnicový zhryz 
  Iné:  
  Rodičia:  
  Chovateľ: A+H. Zemánková
  Majiteľ: A+H. Zemánková
         
Rakiizah V. T Swartshof uchovnená: 13.8.2016
  Narodená: 5.1.2013, SPKP 149
  Farba:  
  Výška:  
  Chrup: plnochrupá, nožnicový zhryz
  Iné:  
  Rodičia:  
  Chovateľ:  
  Majiteľ: Silvia Barkocziová
         
Ta´zim Gehna Gazalah uchovnená: 9.-10.8.2014
  Narodený: 14.4.2012, SPKP 125
  Farba:  
  Výška:  
  Chrup: plnochrupá, nožnicový zhryz
  Iné:  
  Rodičia: Ghazal Alfarana Khaos x Djelal Beautiful Jade
  Chovateľ: Marie Palmqvist
  Majiteľ: Fľaková Alžbeta
         
         
Ulmarra Isnaslice uchovnená: 12.8.2012
  Narodený: 9.1.2010, SPKP 132
  Farba:  
  Výška:  
  Chrup: plnochrupá, nožnicový zhryz
  Iné:  
  Rodičia: Baghdad Bronzed Aussie x Ulmarra Shaqira
  Chovateľ: Dunn Lynda
  Majiteľ: Veronika Madžová