Milí delegáti,

tak ako už bolo prerokované v Mont de Marsan, predstavenstvo FCI zmenilo s okamžitou účinnosťou podmienky účasti v § 4 pravidiel pre organizovanie FCI majstrovských podujatí v tom zmysle, že od teraz sa psi vedení v registri alebo na čakacích zoznamoch plemennej knihy nesmú zúčastniť majstrovských podujatí FCI. Pripustení sú výlučne len psi vedení v riadnej plemennej knihe členskej krajiny. Ani moja (Haas) osobná intervencia nebola zo strany FCI prijatá. Nový predpis je platný pre všetky športové šampionáty FCI. To značí, že od teraz nie je viac dovolené spomenutým psom zúčastňovať sa MS, ME a ME v coursingu.

ORIGINÁL LISTU