Dostihový víťaz SR pre rok 2005

 

           Podmienky súťaže Dostihovej komisie SKJ o titul Dostihový víťaz SR v roku 2005 boli splnené len u dvoch plemien chrtov, Afgánsky chrt a Vipet. Po spracovaní zaslaných výsledkov, podľa pravidiel prijatých DK SKJ, sa stali dostihovými víťazmi pre rok 2005 nasledujúci chrti:

 

Afgánsky chrt – pes, 17 bodov

Dostihový víťaz SR ARBIC Modrá, majiteľka: MUDr.Dorotka Zacharová

 

Vipet – pes, 43 bodov

Dostihový víťaz SR AARON Black Arrows, majiteľka: Stella Holderiková

 

Druhým v poradí v kategórii Vipet – pes so zoskom 10 bodov sa stal JACK DANIELS ze Spingbart Gou, majiteľ: Luboš Csöglei

 

Írsky vlkodlav – suka, 37 bodov

Dostihový víťaz SR ASHBY BY Irwanett, majiteľ: Zdeněk Kutlach

 

Blahoželám úspešným chrtom a ich majiteľom a prejem veľa ďalších dostihových úspechov v budúcnosti.

 

4.11.2005

 

 

Ratmír Mozolák         

predseda DK SKJ