V súťaži o titul

Dostihový víťaz SR pre rok 2003

 v kategórii afgánsky chrt - pes

 sa na prvom mieste so ziskom 39 bodov umiestnil

 

ARBIC - FREDDIE Modrá

majiteľka MUDr. Dorotka Zacharová.

 

Freddie je náš najpravidelnejšie behajúci chrt, ktorého dobre poznajú, vďaka starostlivosti svojej majiteľky, na mnohých zahraničných dostihových dráhach. Hoci nepochádza priamo z dostihovej línie, behá s veľkým nasadením a robí radosť svojej majiteľke.

 

Dostihová komisia SKJ na svojom zasadaní dňa 27.11.03 priznala dodatočne titul

Dostihový víťaz SR v roku 2003

aj vipetke

CARMEN Isis Wind

majiteľka pani Isida Murgašová.

 

Bolo tak učinené po vyjasnení si kritérií pre priznanie titulu.