DOSTIHOVÝ VÍŤAZ SR 2009

 

DOSTIHOVÁ KOMISIA SKJ

Luboš Csöglei, Žitná 10, 83106 Bratislava, mobil : 0918 767415,

email : lubos.csoglei@gmail.com

 

V súťaži o titul Dostihový víťaz SR podľa pravidiel prijatých DK SKJ, sa stali dostihovými víťazmi pre rok 2009 nasledujúci chrti:

 

VIPET – pes

Dostihový víťaz SR 2009 FIGO Ticking Timebomb                         49 bodov

majiteľ : Ľuboš Žinčík

 

VIPET – suka

Dostihový víťaz SR 2009 EMMELINE Isis Wind                               40 bodov

majiteľka : Eugénia Novotová

 

TALIANSKY CHRTÍK – suka

Dostihový víťaz SR 2009 CHAMSIN Feritte Bugsy                           61 bodov

majiteľka : Ingrid Tomová

 

GREYHOUND – pes

Dostihový víťaz SR 2009 FOOL FIGHTER Jumping Jet                40 bodov

majiteľ : Ratmír Mozolák

 

BARZOJ – suka

Dostihový víťaz SR 2009 ASHA BATYAH Mraja                              48 bodov

majiteľka: Martina Ružinská

  

 

Na ďalších miestach sa umiestnili :

 

Taliansky chrtík – suka

ADIAH Mraja - majiteľka: Martina Ružinská                                      42 bodov

 

 

V Bratislave 22.12.2009

 

Ľuboš Csöglei

Predseda DK SKJ

 

meno psa plemeno pohlavie 18.4. Isaszeg 19.4. Marchegg 26.4. U7B 1.5. Lednice 3.5. Krenglbach 23.5. Rábapatona 24.5. Marchegg 6.6. Rábapatona 14.6. Krenglbach 28.6. Lednice 5.7.U7B 5.7.Lednice 25.7. Rábapatona 16.8. U7B 22.8. Lednice 5.a 6.9. Gelsenkirchen 13.9 Krenglbach 19.9 Lednice 27.9 U7B 10.10. Rábapatona 25.10. Lednice SPOLU
EMELINE Isis Wind whippet suka   8     9   6   9           8             40
CARAMIA van de Groene golf whippet suka         7 0     0       2 6   0           15
GINY Bohemia Snap Dog whippet suka   9                 3     1       0       13
FIGO Ticking Timebomb whippet pes   11     10                   11   11   6     49
ASTHON Probaxon whippet pes   12       4   11               2       10   39
LIONEL ze Spingbart Gou whippet pes   0     9     9 10   6         0           34
JACK Daniels ze Spingbart Gou whippet pes         0   4   0   5     6       0   0   15
CHAMSIN Feritte Bugsy PLI suka     12           12             19   6   12   61
FOOL FIGHTER Jumping Jet greyhoun pes                       11       7   6   11 5 40