Ratmír Mozolák

 predseda dostihovej komisie SKJ

TELEFÓN: 00421 904573490

TEL./FAX:00421 7 59248209

e-mail: ratmir1@post.sk


24. 04. 2006       

 

Člen DK SKJ za KCHCH

Ing. Jozef Kaffka

Škultétyho 10

SK-831 03 Bratislava 3

 

 

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK NA MAJSTROVSTVÁ EURÓPY 2006 V COURSINGU  KONANÝCH V DŇOCH 01./02. JÚLA 2006 V MUSTIALE (FI)

 

        Oznamujem všetkým záujemcom o účasť na coursingových Majstrovstvách Európy 2006, že na Dostihovú komisiu SKJ prišlo oficiálne vypísanie podujatia. Z uvedeného vyplýva, že majiteľ psa musí zaslať do 22.05.2006 záväznú písomnú prihlášku na adresu predsedu DK SKJ (Ratmír Mozolák, Rázusovo nábr. 4, 81102 Bratislava 1) spolu s kópiou preukazu o pôvode psa, dostihovej knihy (posledné dve podujatia bez diskvalifikácie), potvrdenie o členstve v klube a tiež poplatok za štart 25.-€ za každého psa. Výber reprezentantov vykoná DK a prostredníctvom SKJ nominuje equipu a jej vedúceho. Majitelia psov budú o výsledku informovaní.

Prosím zverejniť v klube.

 

 

S priateľským pozdravom, 

                                                                             

Ratmír Mozolák