UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK NA

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY 2006

KONANÝCH V DŇOCH 02./03.SEPTEMBRA 2006 V JUBBEGE (NL)

 

        Dostihová komisia SKJ týmto oznamujem všetkým záujemcom o účasť na dostihových Majstrovstvách Európy 2006, termín uzávierky prihlášok. V prípade záujmu o reprezentáciu pošle majiteľ psa do 21. 07. 2006 záväznú písomnú prihlášku na adresu predsedu DK SKJ (Ratmír Mozolák, Rázusovo nábr. 4, 81102 Bratislava 1) spolu s kópiou preukazu o pôvode psa, dostihovej knihy (posledné dva čisté dostihy), potvrdenie o členstve v klube a tiež poplatok za štart 20.-€ za každého psa. Výber reprezentantov vykoná DK a prostredníctvom SKJ nominuje reprezentačnú equipu a jej vedúceho. Majitelia psov budú o výsledku informovaní.