DOSTIHOVÝ VÍŤAZ SR 2006

  

V súťaži o titul Dostihový víťaz SR v roku 2006 podľa pravidiel prijatých DK SKJ, sa stali dostihovými víťazmi pre rok 2006 nasledujúci chrti:

 

Afgánsky chrt – pes, 36 bodov

Dostihový víťaz SR ARBIC Modrá, majiteľka: MUDr.Dorotka Zacharová

 

Vipet – pes, 77 bodov

Dostihový víťaz SR JACK DANIELS ze Spingbart Gou, majiteľ: Luboš Csöglei

 

  

Blahoželám úspešným chrtom a ich majiteľom a prejem za DK SKJ veľa ďalších dostihových úspechov.

 

 

 

 

14.11.2005                                                                                                  

 

Ratmír Mozolák                        

predseda DK SKJ