Vážený pane předsedo, vážená paní poradkyně chovu,

 

Klub chovatelů italských chrtíků by rád připravil program na kontrolu zdraví našeho plemene, a protože při jeho realizaci je nutné mapovat celou populaci italských chrtíků, rádi bychom vás seznámili s naším plánem a požádali vás o spolupráci a součinnost.

 

Jak víte, jednou z dědičně podmíněných chorob u našeho plemene je luxace pately. Výskyt této vady není podložen žádnou statistikou a seriózní studií, proto bychom rádi zmapovali výskyt luxace pately a na základě plošného screaningu vypracovali studii výskytu a případný vliv na plemenitbu, na ní pak navazující možné chovatelské doporučení nebo plán na eliminaci vady.

 

Základní podmínkou je co možná nejdetailnější zmapování výskytu luxace pately u populace italských chrtíků. Krokem k tomu by bylo dlouhodbé - alespoň tříleté - provádění kontroly stavu patel chovných jedinců. Proto bychom chtěli zavést od 1. 1. 2014 povinnost pro psy a feny, kteří se budou podílet od toho data na chovu (tj. na vrzích štěňat zapsaných od 1. 1. 2014), a následně u všech jedinců, kteří budou uchovňováni od tohoto data, absolvovat vyšetření na luxaci čéšky u certifikovaného lékaře. Výsledky vyšetření by sloužily jen k informaci a nevyvozovaly by se z nich žádné momentální závěry. Nikdo ze psů by nebyl omezován nebo eliminován z chovu. Výsledky zdravotního testu od certifikovaných posuzovatelů luxace čéšky by jednotliví chovatelé zasílali poradkyni chovu KCHICH paní Heleně Podané. Dílčí výsledky screaningu by byly každoročně poskytovány zúčastněným klubům. Toto mapování populace má smysl pouze tehdy, bude-li plošné a budou-li se na něm podílet oba kluby. (Rádi bychom zkusili do projektu zapojit i slovenský Klub chovatelov chrtov, aby byly podklady výzkumu co největší.) Všem chovatelům a majitelům krycích psů by oba kluby vysvětlily smysl této kontroly a zdůraznily, že závěry vyšetření slouží k výzkumu a ne k jakémukoli postižení nebo vyloučení postižených psů z chovu. Bylo by  zdůrazněno, že vyšetření je naprosto nebolestivé, provádí se za vědomí psa, trvá cca 5 - 10 minut včetně vyhotovení protokolu, cena vyšetření se pohybuje mezi 300 - 500 Kč, což je jistě částka, kterou každý zodpovědný

chovatel může pro informaci o zdraví svého chrtíka obětovat.

 

Po tříletém mapování by výsledky zpracovala poradkyně chovu KCHICH ve spolupráci s MVDr. Čápem z veterinární kliniky Kolmá a paní Zdenou Vaňourkovou, poradkyní chovu Klubu chovatelů českého horského psa, která stejný screaning a vyhodnocení prováděla ve svém klubu. Rádi bychom při vyhodnocení spolupracovali i se zahraničními kluby italských chrtíků, které mají povinnost testů luxace patelly zavedenou. Veškeré výsledky výzkumu a závěry a případná navrhovaná chovatelská doporučení bychom samozřejmě vašemu klubu poskytli a s vámi konzultovali.

 

Věříme, že i ve vašem klubu budete mít zájem o kontrolu zdraví svých chovných jedinců a že nás v tomto projektu podpoříte. Rádi zodpovíme vaše případné dotazy.

 

Děkujeme.

S chovatelským pozdravem

Helena Podaná